HABERLER

3 ARALIK 2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN "İŞYERİ HEKİMLİĞİ, İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ve DİĞER SAĞLIK PERSONELİ SINAVI" MÜRACAAT TARİHLERİNİN UZATILMASI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

3 ARALIK 2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN "İŞYERİ HEKİMLİĞİ, İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ve DİĞER SAĞLIK PERSONELİ SINAVI" MÜRACAAT TARİHLERİNİN UZATILMASI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

 

3 Aralık 2016 tarihinde yapılacak olan 2016-İSG Sınavı ile ilgili, Genel Müdürlüğümüzce 14 Haziran 2016 tarihinde yayınlanan duyuru doğrultusunda, 26 EYLÜL 2016 tarihi itibariyle başvurular alınarak gerekli değerlendirmeler tamamlanmıştır. Gerek ilk defa eğitim alan İSG Profesyoneli adaylarının uygulamalı eğitim onaylarının tanınan süre içinde tamamlanamamış olması, gerekse geçmiş yıllarda eğitim aldıkları halde eksik evrakları nedeniyle sınav listesine dahil edilemeyenlerin ve doğrudan sınava girmeye hak kazanan adaylardan eksik evrak nedeniyle müracaatlarını tamamlayamamış adayların bulunduğu anlaşıldığından, müracaat tarihlerinin uzatılmasına karar verilmiştir.

18 EKİM 2016 tarihine kadar eğitimlerinin tüm unsurlarını (uzaktan eğitim, örgün eğitim ve uygulamalı eğitim dâhil) tamamlayacak durumda olan, doğrudan sınava girmeye hak kazanan adaylar ile isgkatip.csgb.gov.tr internet adresindeki "Sınav Durumu Sorgula" ekranında eksik evrakları olduğu belirtilen adayların 18 EKİM 2016 mesai bitimine kadar istenen evraklarla birlikte Genel Müdürlüğümüze elden veya posta yoluyla(*) müracaat etmeleri halinde yapılacak inceleme sonrası durumu uygun görülenlerin kimlik bilgileri ÖSYM’ye gönderilecektir.

Genel Müdürlüğümüzce yayınlanacak “Sınav Uygulama Duyurusu” doğrultusunda adayların hareket etmesi önem arz etmektedir.

(*) Posta yoluyla yapılacak müracaatların da 18 Ekim 2016 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra ulaşan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

 DSP İLE İLGİLİ DUYURU

20.07.2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde diğer sağlık personeli olarak belgelendirilen kişilerin belge geçerlilik sürelerine ilişkin ilgili Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinde:

“Diğer sağlık personelinin durumu 
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan unvanlara sahip olan ve diğer sağlık personeli olarak görevlendirilecek kişilerde;

            a)  Diğer sağlık personeli belgesine sahip olmayanlardan;

               1) Diğer sağlık personeli eğitimini tamamlayanlar, 1/7/2017 tarihine kadar,
               2) Diğer sağlık personeli eğitimini almayanlar, 30/6/2016 tarihine kadar,

görevlendirilebilirler.” hükmü yer almaktadır.

Diğer sağlık personeli eğitimi almamış olan kişilerin İSG-KATİP’te tanımlı bulunan geçici belgeleri söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde iptal edilmiştir. Söz konusu kişilerin diğer sağlık personeli olarak görev alabilmeleri için eğitim almaları ve 1/7/2017 tarihine kadar yapılacak sınava girerek başarılı olmaları gerekmektedir.

Diğer sağlık personeli eğitimi almış olanların ise geçici sertifikaları 1/7/2017 tarihine kadar geçerli olmakla birlikte mevzuatta belirtilen tarihe kadar herhangi bir sınavdan başarılı olmamaları halinde 1/7/2017 tarihi itibarı ile iptal edilecektir.

Ayrıca eğitim alarak geçici sertifikalandırılmaları yapılmış kişilerin sınavda başarılı olması ve belge ücretlerini Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilat Hesabına yatırmaları halinde elektronik belgelendirme işlemleri Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir başvuruya bağlı kalmaksızın gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

İlgili Duyruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspxİŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
İşyeri Hekimliği Diğer Sağlık Personelinin Görev Yetki Sorumluluk Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin  35 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “en az 70 puan” ibaresi “işyeri hekimliği için en az 70, diğer sağlık personeli için en az 60 puan” olarak değiştirilmiştir.
AYRICA Cardio Yönetmeliğin Geçici 2. maddesinin birinci fıkrasının (a) Bendi aşağıdaki sekilde değiştirilmiş ziyaretinde (b) Bendi yürürlikten kaldırılmıştır. 
a) Diğer Sağlık Personeli belgesine sahip olmayanlardan
1)Diğer Sağlık Personeli eğitimini tamamlayanlar 01.07.2017
2)Diğer Sağlık Personeli Eğitimini almayanlar 30.06.2016 tarihine kadar görevlendirilebilirler

İlgili değişikliğe aşağıdaki Linkten Ulaşabilirsiniz
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160307.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160307.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160307.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160307.htm 

TÜMÜ

EĞİTİM PROGRAMLARI


EĞİTİM
ADI
EĞİTİM
SAATLERİ
GÜN
UZAKTAN EĞİTİM BAŞLANGIÇ
UZAKTAN EĞİTİM
BİTİŞ
ÖRGÜN EĞİTİM BAŞLANGIÇ
ÖRGÜN EĞİTİM BİTİŞ
SON BAŞVURU TARİHİ
Diğer Sağlık Personeli Eğitimi
09.00-14.45
HIZ. HAFTA SONU
25.11.2016
02.12.2016
03.12.2016
11.12.2016
21.11.2016
Kayıt
Diğer Sağlık Personeli Eğitimi
17:00-20:45
Çalışana Özel
16.10.2016
23.10.2016
24.10.2016
08.11.2016
DOLDU
Kayıt
İş Yeri Hekimliği Eğitimi
09:00-14:45
Haftasonu Sabah
18.11.2016
02.12.2016
03.12.2016
08.01.2017
14.11.2016
Kayıt
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
15:00-20:45
Hızlandırılmış Akşam
02.11.2016
16.11.2016
17.11.2016
01.12.2016
29.10.2016
Kayıt
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
17:00-20:45
Çalışana Özel
12.10.2016
26.10.2016
27.10.2016
26.11.2016
DOLDU
Kayıt
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
15:00 - 20:45
Haftasonu Akşam
14.10.2016
28.10.2016
29.10.2016
11.12.2016
DOLDU
Kayıt
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
09:00-14:45
HIZLANDIRILMIŞ SABAH
17.11.2016
01.12.2016
02.12.2016
16.12.2016
13.11.2016
Kayıt
C Uzmanlığı Hazırlık Kampı
09:00-14:45
HAFTASONU SABAH
HAZIRLIK KAMPI
4 GÜN (24 Saat)
19-20.11.2016
26-27.11.2016
KAYIT ALINIYOR
Kayıt
İşyeri Hekimliği Hazırlık Kampı
15.00- 20.45
HAFTA SONU
HAZIRLIK KAMPI
2GÜN ( 12SAAT)
19/11/2016
26/11/2016
KAYIT ALINIYOR
Kayıt
İşyeri Hemşireliği Hazırlık Kampı
15.00 - 20.45
AKŞAM
HAZIRLIK KAMPI
2 GÜN (12SAAT)
30.11.2016
01.12.2016
KAYIT ALINIYOR
Kayıt
B Uzmanlığı Hazırlık Kampı
09.00 - 14.45
HAFTA SONU SABAH
HAZIRLIK KAMPI
4 GÜN (24 SAAT)
19/20.11.2016
26/26.11.2016
KAYIT ALINIYOR
Kayıt
Asbest Söküm Çalışanı Eğitimi
EĞİTİM
TALEBE GÖRE
PLANLANARAK
VERİLMEKTEDİR
Kayıt
Copyright © 2013 REFORM AKADEMİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ve İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ
Tüm Hakları Saklıdır.