HABERLER

DSP İLE İLGİLİ DUYURU

20.07.2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde diğer sağlık personeli olarak belgelendirilen kişilerin belge geçerlilik sürelerine ilişkin ilgili Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinde:

“Diğer sağlık personelinin durumu 
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan unvanlara sahip olan ve diğer sağlık personeli olarak görevlendirilecek kişilerde;

            a)  Diğer sağlık personeli belgesine sahip olmayanlardan;

               1) Diğer sağlık personeli eğitimini tamamlayanlar, 1/7/2017 tarihine kadar,
               2) Diğer sağlık personeli eğitimini almayanlar, 30/6/2016 tarihine kadar,

görevlendirilebilirler.” hükmü yer almaktadır.

Diğer sağlık personeli eğitimi almamış olan kişilerin İSG-KATİP’te tanımlı bulunan geçici belgeleri söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde iptal edilmiştir. Söz konusu kişilerin diğer sağlık personeli olarak görev alabilmeleri için eğitim almaları ve 1/7/2017 tarihine kadar yapılacak sınava girerek başarılı olmaları gerekmektedir.

Diğer sağlık personeli eğitimi almış olanların ise geçici sertifikaları 1/7/2017 tarihine kadar geçerli olmakla birlikte mevzuatta belirtilen tarihe kadar herhangi bir sınavdan başarılı olmamaları halinde 1/7/2017 tarihi itibarı ile iptal edilecektir.

Ayrıca eğitim alarak geçici sertifikalandırılmaları yapılmış kişilerin sınavda başarılı olması ve belge ücretlerini Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilat Hesabına yatırmaları halinde elektronik belgelendirme işlemleri Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir başvuruya bağlı kalmaksızın gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

İlgili Duyruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspxMADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160324.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160324.htmİŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
İşyeri Hekimliği Diğer Sağlık Personelinin Görev Yetki Sorumluluk Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin  35 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “en az 70 puan” ibaresi “işyeri hekimliği için en az 70, diğer sağlık personeli için en az 60 puan” olarak değiştirilmiştir.
AYRICA Cardio Yönetmeliğin Geçici 2. maddesinin birinci fıkrasının (a) Bendi aşağıdaki sekilde değiştirilmiş ziyaretinde (b) Bendi yürürlikten kaldırılmıştır. 
a) Diğer Sağlık Personeli belgesine sahip olmayanlardan
1)Diğer Sağlık Personeli eğitimini tamamlayanlar 01.07.2017
2)Diğer Sağlık Personeli Eğitimini almayanlar 30.06.2016 tarihine kadar görevlendirilebilirler

İlgili değişikliğe aşağıdaki Linkten Ulaşabilirsiniz
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160307.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160307.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160307.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160307.htm 

TÜMÜ

EĞİTİM PROGRAMLARI


EĞİTİM
ADI
EĞİTİM
SAATLERİ
GÜN
UZAKTAN EĞİTİM BAŞLANGIÇ
UZAKTAN EĞİTİM
BİTİŞ
ÖRGÜN EĞİTİM BAŞLANGIÇ
ÖRGÜN EĞİTİM BİTİŞ
SON BAŞVURU TARİHİ
Diğer Sağlık Personeli Eğitimi
17:00-20:45
Çalışana Özel
16.10.2016
23.10.2016
24.10.2016
08.11.2016
12.10.2016
Kayıt
İş Yeri Hekimliği Eğitimi
09:00-14:45
Haftasonu Sabah
28.10.2016
11.11.2016
12.11.2016
31.12.2016
24.10.2016
Kayıt
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
17:00-20:45
Çalışana Özel
03.10.2016
17.10.2016
18.10.2016
17.11.2016
29.09.2016
Kayıt
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
15:00 - 20:45
Haftasonu Akşam
07.10.2016
21.10.2016
22.10.2016
11.12.2016
03.10.2016
Kayıt
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
09:00-14:45
Haftasonu Sabah
28.10.2016
11.11.2016
12.11.2016
31.12.2016
24.10.2016
Kayıt
C Uzmanlığı Hazırlık Kampı
09:00-14:45
HAFTASONU SABAH
HAZIRLIK KAMPI
4 GÜN (24 Saat)
19-20.11.2016
26-27.11.2016
16.11.2016
Kayıt
İşyeri Hemşireliği Hazırlık Kampı
18:00-21:00
HAFTAİÇİ AKŞAM
HAZIRLIK KAMPI
5 GÜN (15 SAAT)
21-22-23
24-25.11.2016
18.11.2016
Kayıt
Copyright © 2013 REFORM AKADEMİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ve İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ
Tüm Hakları Saklıdır.