HABERLER


30 NİSAN 2016 TARİHİNDE YAPILAN İSG SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLAR HAKKINDA DUYURU

30 Nisan 2016 tarihinde yapılan; İşyeri Hekimliği, (A), (B) ve (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı ile Diğer Sağlık Personeli sınavı sonuçları ÖSYM’nin internet adresinde duyurulmuş olup başarılı olan adayların kimlik bilgileri, belge ücretini yatırmak üzere Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilat Hesabı’na bildirilmiştir. İsmi bildirilen adayların belgeleri, anılan hesaba belge ücretlerini yatırmala...

Devamını Gör


MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160324.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160324.htmDİĞER SAĞLIK PERSONELLERİNİN GEÇİCİ OLARAK YETKİLENDİRMESİNE DAİR ÖNEMLİ DUYURU

Bilindiği üzere diğer sağlık personelleri ile ilgili iş ve işlemler 20/07/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında yürütülmektedir.

07/03/2016 tarih 29646 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile; ilgili Yönetmeliğin Geçici 2 nci Maddesinin birinci fıkrasının a bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.a) (Değişik fıkra: RG-7/3/2016-29646) Diğer sağlık personeli belgesine sahip olmayanlardan;

1) Diğer sağlık personeli eğitimini tamamlayanlar, 01/07/2017 tarihine kadar,
2) Diğer sağlık personeli eğitimini almayanlar, 30/06/2016 tarihine kadar,

görevlendirilebilirler.


Yönetmelikte yapılan değişiklik gereği;


1.“Diğer sağlık personeli eğitimini tamamlayanlar, 01/07/2017 tarihine kadar görevlendirilebilirler.” hükmü gereğince eğitimlerini tamamlayan DSP ler için geçici yetki tanımlamaları İSG-Katip te tamamlanmıştır. Bu durumda olan kişilerin Genel Müdürlüğümüze müracaat etmelerine gerek bulunmamaktadır. Eğitimleri devam eden DSP lerin geçici yetki tanımlamaları, eğitimlerini tamamlamalarını müteakiben belirtilen tarihe kadar yapılmaya devam edecektir.
2.“Diğer sağlık personeli eğitimini almayanlar, 30/06/2016 tarihine kadar görevlendirilebilirler.” hükmü gereğince daha önce geçici yetki tanımlaması yapılıp henüz DSP eğitimini almamış olan adayların geçici yetkileri belirtilen süreye kadar uzatılmıştır. Sistemde tanımlı olmayıp, henüz eğitim almamış DSP tanımına uygun olan kişilerin (acil tıp teknisyeni / çevre sağlığı teknisyeni / sağlık memuru / hemşire diplomasına sahip) Genel Müdürlüğümüze dilekçe (örnek dilekçe için tıklayınız) ekinde onaylı diploma örnekleri ile müracaat etmeleri halinde İSG-Katip te geçici yetki tanımlamaları yapılacaktır. Bu durumdaki kişilerin müracaat etmeden önce İSG-Katip te tanımlı olup olmadıklarını kontrol etmeleri ve tanımlı değillerse başvuru yapmaları hassasiyetle rica olunur. Kontrol için linki tıklayınız. (isgkatip.csgb.gov.tr)İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
İşyeri Hekimliği Diğer Sağlık Personelinin Görev Yetki Sorumluluk Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin  35 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “en az 70 puan” ibaresi “işyeri hekimliği için en az 70, diğer sağlık personeli için en az 60 puan” olarak değiştirilmiştir.
AYRICA Cardio Yönetmeliğin Geçici 2. maddesinin birinci fıkrasının (a) Bendi aşağıdaki sekilde değiştirilmiş ziyaretinde (b) Bendi yürürlikten kaldırılmıştır. 
a) Diğer Sağlık Personeli belgesine sahip olmayanlardan
1)Diğer Sağlık Personeli eğitimini tamamlayanlar 01.07.2017
2)Diğer Sağlık Personeli Eğitimini almayanlar 30.06.2016 tarihine kadar görevlendirilebilirler

İlgili değişikliğe aşağıdaki Linkten Ulaşabilirsiniz
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160307.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160307.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160307.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160307.htm 


30 NİSAN 2016 TARİHİNDE YAPILACAK İSG SINAVI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU
30 Nisan 2016 Tarihinde yapilacak Olan; İşyeri Hekimliği, (A), (B) VE (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı ile Diğer Sağlık Personeli Sınavına katılabilecek DURUMDA olanlar   http://isgkatip.csgb.gov.tr  ​​linkindeki  "Sınav Durumu Sorgula"  butonunu Tıklayarak sorgulama yapabileceklerdir. 
Sınava girebilecek durumdaki adayların, sınav giriş başvurularını  ÖSYM duyurusunda  belirtildiği sekılde 15 Mart - 2016 24 Mart tarihleri ​​Arasında ÖSYM Başvuru merkezleri aracılığı ile yapmaları Gerekmektedir.
İlgili Duyruya "http://www3.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=duyuru_20.02.2016" Linkten ulaşılabilir


İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelikteki Değişiklik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelikteki değişikliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160215.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160215.htm
İSG HİZMETİ ALMAKLA ve SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜ İŞYERLERİNİN DİKKATİNE
İSG HİZMETİ ALMAKLA ve SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜ İŞYERLERİNİN DİKKATİNE


İşyerlerinde görevlendirilen iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personellerinin sözleşmeleri Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı (İSG-KATİP) üzerinden yapılmaktadır.

İSG-KATİP üzerinden yapılan tüm görevlendirme ve sözleşme işlemlerinde 8 Haziran 2015 itibariyle aşağıda belirtildiği şekilde düzenleme yapılacaktır.

İSG HİZMETİ ALMAKLA YÜKÜMLÜ İŞYERLERİ HAKKINDA (GENEL UYARI)

  • İSG KATİP ‘de yapılan sözleşmelerde, kayıtlı hizmet süreleri dakika üzerinden hesaplanacaktır.
  • Fazla mesai tanımlaması yapılmış kısmi süreli sözleşmesi bulunan İSG Profesyonelleri, ilgili sözleşmelerini sistemden iptal ederek yeniden tüm sözleşmelerini yapmaları gerekmektedir.  
  • Sistemde “Onay Bekliyor” durumunda olan sözleşmelerin 7 Haziran 2015 tarihine kadar onaylanması gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar onaylanmayan sözleşmeler “Görevlendirme-Sözleşme” sekmesinden otomatik olarak düşecek ve sözleşme üzerinde herhangi bir işlem yapılamayacaktır. Bu durumda olan kişi veya kurumların hizmet verebilmesi/alabilmesi için sözleşmelerini tanımlayarak 5 (beş) gün içerisinde onaylama işleminin yapılması gerekmektedir.
  • Sözleşme girişi yapılmış fakat 5 (beş) günden fazla onaylanmamış sözleşmeler İSG-KATİP’ten silinecektir.

 

OSGB’LER HAKKINDA

  • Görevlendirme ve Sözleşme işlemlerinde süre güncellemesi yapılamayacak olup, süre artırımı durumunda ek sözleşme girilebilecektir. Süre azaltılması durumunda mevcut dışa sözleşme iptal edilmeden içe sözleşme iptal edilemeyecektir.
  • OSGB sorumlu müdürlerinin değişiklikleri evrak üzerinden yapılmayacak olup Hizmet Alan İşyeri Yöneticisi (e-Bildirge Yöneticisi) tarafından İSG-KATİP üzerinden gerçekleştirilecektir.

 

EĞİTİM KURUMLARI HAKKINDA

  • Eğitim kurumları katılımcıya ait uygulama eğitim girişi yapacağı işyerinde İSG Profesyonelinin olup olmadığının kontrolü yapılacaktır. İSG Profesyoneli bulundurmayan işyerlerinde staja izin verilmeyecektir.
  • Uygulamalı eğitim girişi yapılan katılımcının durumu işyeri ve işyerinde çalışan İSG profesyonelinin onayı ile gerçekleştirilecektir. Onay işlemi gerçekleşmemiş katılımcı yapılacak sınavlara giremeyecektir.
  • Eğitim kurumları sorumlu müdürlerinin değişiklikleri evrak üzerinden yapılmayacak olup Hizmet Alan İşyeri Yöneticisi (e-Bildirge Yöneticisi) tarafından İSG-KATİP üzerinden gerçekleştirilecektir.
  • Eğitim kurumlarının derse atama işlemlerinde tam süreli eğitici kontrolü yapılacağı için eğitim programlarına başlamadan önce 8 Haziran 2015’den sonra Tam Süreli Eğiticilerinin yeniden sisteme sözleşme girişlerinin (Tam süreli olarak) yapılması gerekmektedir.

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
Yetkilendirme Daire Başkanlığı
İSG-KATİP ve Sınav Şubesi
İSG HİZMETİ ALMAKLA ve SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜ İŞYERLERİNİN DİKKATİNE

TÜMÜ

EĞİTİM PROGRAMLARI


EĞİTİM
ADI
EĞİTİM
SAATLERİ
GÜN
UZAKTAN EĞİTİM BAŞLANGIÇ
UZAKTAN EĞİTİM
BİTİŞ
ÖRGÜN EĞİTİM BAŞLANGIÇ
ÖRGÜN EĞİTİM BİTİŞ
SON BAŞVURU TARİHİ
Diğer Sağlık Personeli Eğitimi
09:00-14:45
Haftasonu Sabah
15.04.2016
22.04.2016
23.04.2016
14.05.2016
DOLDU
Kayıt
Diğer Sağlık Personeli Eğitimi
15.00-20.45
Hızlandırılmış akşam
22.05.2016
29.05.2016
08.06.2016
16.06.2016
DOLDU
Kayıt
Diğer Sağlık Personeli Eğitimi
15:00-20:45
Hızlandırılmış Akşam
03.07.2016
10.07.2016
11.07.2016
18.07.2016
29.06.2016
Kayıt
İş Yeri Hekimliği Eğitimi
09:00-14:45
Haftasonu Sabah
10.06.2016
24.06.2016
09.07.2016
14.08.2016
DOLDU
Kayıt
İş Yeri Hekimliği Eğitimi
09.00 - 14.45
HIZLANDIRILMIŞ SABAH
18.08.2016
01.09.2016
02.09.2016
21.09.2016
14.08.2016
Kayıt
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
15:00-20:45
Haftasonu Akşam
25.03.2016
08.04.2016
09.04.2016
28.05.2016
DOLDU
Kayıt
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
15.00-20.45
Hızlandırılmış akşam
04.07.2016
18.07.2016
19.07.2016
02.08.2016
01.07.2016
Kayıt
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
15:00-20:45
Hızlandırılmış Akşam
19.06.2016
04.07.2016
08.07.2016
22.07.2016
DOLDU
Kayıt
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
09:00-14:45
Hızlandırılmış Sabah
12.06.2016
26.06.2016
11.07.2016
25.07.2016
DOLDU
Kayıt
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
09:00-14:45
Hızlandırılmış Sabah
18.08.2016
01.09.2016
02.09.2016
20.09.2016
14.08.2016
Kayıt
Copyright © 2013 REFORM AKADEMİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ve İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ
Tüm Hakları Saklıdır.