HABERLER

11.11.2014

B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI BAKANLIK BİLDİRİSİ Bilindiği üzere (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olup, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar ile (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olup, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacakların nasıl ve ne şekilde eğitim kurumlarına başvuracakları hususu 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik" in 24.maddesi ile hüküm altına alınmıştır. Söz konusu maddede geçen diğer hükümlerle birlikte (c ) ve (ç) bentlerinde; “ Eğitim programlarına başvuru MADDE 24 – (1) Eğitim programlarına katılmak isteyen adaylar eğitim kurumlarına aşağıdaki belgeler ile başvururlar: c) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını gösteren belgeler. ç) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını gösteren belgeler.” ifadeleri yer almaktadır. Bu itibarla eğitim kurumlarına (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için başvuracak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip adaylardan, en az dört yıl fiilen görev yaptıklarını belgelemeleri için; En az dört yılı kapsayacak şekilde ; - Adayın (B) sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak görev yaptığına dair, firmalar tarafından onaylanmış sözleşme örneği ile bu sözleşmelerin Genel Müdürlükçe onaylandığına dair belgeler. (Genel Müdürlükçe sözleşme onayları çeşitli tarih aralıklarında e-posta, resmi yazı ya da İSG-KATİP üzerinden yapılmıştır.) - Adayın (B) sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığı dönemlere ait, görev yaptığı firma tarafından adına Sosyal Güvenlik Kurumu’ na yatırılmış prim ödemelerini gösterir belgeler. - Adayın (B) sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak hangi tarih aralığında çalıştığına dair, çalıştığı firmadan alınacak ıslak imzalı yazı. - Varsa firma tarafından onaylanmış isg kurul karar defterleri fotokopisi - Varsa firma tarafından onaylanmış çalışanlara verilen isg eğitim tutanakları - Varsa firma tarafından onaylanmış adayın (B) sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığı firma adına hazırlanmış risk değerlendirme raporu, acil eylem planı, eğitim planı istenilecektir. Diğer taraftan (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olup (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için adaylardan, yukarıda belirtilen belgeler en az üç yılı kapsayacak şekilde istenilecektir. 17.09.201405.11.2014

2014 Aralık iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği sınav başvuruları 3-12 kasım tarihleri arasında başlamıştır. Başvuruya ilişkin detay bilgilere http://www.osym.gov.tr/belge/1-22117/2014-is-sagligi-ve-guvenligi-genel-mudurlugu-isyeri-hek-.html adresinden ulaşabilirsiniz.30.11.2014

Değerli kursiyerlerimiz, 27 Aralık 2014 tarihinde yapılacak "İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı"na giriş için "Sınav Durumu Sorgula" linkinden sınav durumunuzu sorgulayabilirsiniz. Kullanım Kılavuzu için, İş Sağlığı ve İş Güvenliği linkini kullanabilir siniz. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=27aralik2014sinavduyuru01.09.2014

27 Aralık 2014 tarihinde yapılacak "İş Güvenliği Uzanlığı Ve işyeri Hekimliği" sınavına katılabilecek gruplar için kayıtlar 31 Ağustos 2014 tarihi itibariyle sona ermiştir. Bundan sonraki gruplarımıza Mayıs 2015 sınavı için kayıt alınacaktır.20.08.2014

Ankara 10. İdare Mahkemesinin vermiş olduğu karar ile 18.05.2013 tarihinde yapılan C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında sorulan sorulardan A kitapçığındaki 24 ve 86 nolu sorular ile buna karşılık gelen B kitapçığındaki 43 ve 97 nolu sorular iptal edilmiştir. Söz konusu sınava giren ve yeniden değerlendirme sonucu 70 ve üzeri puan alarak başarılı olanlar http://isgkatip.csgb.gov.tr linkindeki “Sınav Durumu Sorgula” butonuna tıklayarak kendilerini sorgulayabileceklerdir. Duyuru detaylarına İş Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Müdürlüğü sitesinden ulaşabilir siniz.19.06.2014

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Müdürlüğünden belge ücretlerinin yatırılacağı hesap ile ilgili aşağıdaki duyuru yapılmıştır. Ziraat Bankası bünyesinde “Kamu Girişimci Şubeler” kurulması nedeniyle Genel Müdürlüğümüze aithesap numaralarında değişiklik olmuştur. Yapılan yeni düzenleme ile eğiticibelgesi, sertifika yenileme ve yetki belgesi ücretlerinin yatırıldığı GenelMüdürlüğümüz Döner Sermaye İşletmesine ait TR 8500 0100 0765 4050 8311 5007 IBAN Nolu hesap numarası IBAN:TR 5500 0100 2533 4050 8311 5029olarak değiştirilmiştir. İş Güvenliği Uzmanlığıve İşyeri Hekimliği sınavını kazanarak belge almaya hak kazanan adayların belgebedellerini Genel Müdürlüğümüz Kurumsal Tahsilat Hesabına yatırmaları(Döner Sermaye İşletmesi Hesabına yatırmamaları) gerekmektedir.13.06.2014

Mayıs sınavında başarılı olan kursiyerlerimiz, Genel Müdürlük adına açılan Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilat Hesabına belge ücretini (2014 yılı için 413 TL.) yatırabilirler. Belge ücretinin yatırıldığı tarihten sonraki ilk Cuma günü İSG-KATİP bilgi güncelleme ekranından adreslerini ve kimlik bilgilerini yeniden sorgulamaları gerekmektedir. Sorgulama sonrası belge numaranız ile İSG-KATİP üzerinden sözleşmelere yapılabilir. İlerleyen zamanda eğitim kurumlarından belge için dekont ve dilekçe talebi olabilir. Bu durumu dikkate alarak dekontlarınızı saklamanız önemlidir. Kurumsal tahsilat hesabını Genel Müdürlük sitesinden veya bankadan ulaşabilir siniz.27.05.2014

Ankara 10. İdare Mahkemesinin vermiş olduğu karar ile 21.12.2013 tarihinde yapılan C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında sorulan sorulardan A kitapçığındaki 63 nolu soru ile buna karşılık gelen B kitapçığındaki 88 nolu soru iptal edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığınca, iptal edilen soru adaylar lehine doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden yeniden değerlendirme yapılmış, 70 ve üzeri puan alarak başarılı sayılanların listesi Genel Müdürlüğümüze bildirilmiştir. Söz konusu sınava giren ve yeniden değerlendirme sonucu 70 ve üzeri puan alarak başarılı olanlar https://app2.csgb.gov.tr/SinavSonuc/ linkine tıklayarak kendilerini sorgulayabileceklerdir.02.05.2014

02.05.2014 tarihinde "İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK" resmi gazete de yayınlandı. Buna göre 25.04.2014 tarihinde geçerli olan, periyodik kontrol raporunda kayıt numarası zorunluluğu,periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin bilgilerini Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırması zorunluluğu 25.04.2016 tarihine kadar uzatılmıştır.30.03.2014

2014 yılı Mayıs Dönemi Sınavına başvurular 3-11 Nisan 2014 tarihleri arasında, elektronik ortamda alınacaktır. Bu tarihten önce adayların başvuru yapabilmesi için 120 TL. Sınav ücretinin sınav uygulama duyurusunda belirtildiği gibi yatırması gerekmektedir. Adayların aşağıdaki linkten sınav ile ilgili uygulamaları takip etmesi ve sınav uygulama duyurusunu okumasını önemle tavsiye ediyoruz. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal11.02.2014

24 Mayıs 2014 tarihinde yapılacak sınava girebilecek adaylar için teorik eğitimin tamamlanması gereken son tarih 21 Mart 2014 tarihine kadar uzatılmıştır.03.02.2014

23 Şubat tarihinde sınava girecek adaylarımız, dikkatine. . . Sınav ücreti Türkiye Halk Bankası, Vakıfbank veya T.C. Ziraat Bankasına KURUMSAL TAHSİLAT sistemi aracılığıyla yatırılacaktır. Sınav ücreti bankaya yatırırken Kurumsal Tahsilat ile işlem yapılacağını ve girecekleri sınavın adının söylemesi yeterlidir. Havale veya EFT ile sınav ücreti yatırılmamaktadır. Bu şekilde yatırılan ücretler ile sınav başvurusu yapılamamaktadır. . . Başvuru İşlemleri Başvuru Tarihleri: 03.02.2014 08:00:00 - 12.02.2014 23:59:59 . (Sınav Giriş Kartı Alma Tarihleri = 17.02.2014 13:00:00 - 23.02.2014 17:00:00)22.01.2014

Yükseltme sınavına girecek adaylarımız, İSG Katip üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile kontrol yapabilirler.Yükseltme sınavı ile ilgili hata olduğunu düşünen adaylarımız aşağıdaki linkte belirtilen dilekçeyi doldurarak diğer evraklar ile birlikte 27.01.2014 Pazartesi mesai bitimine kadar İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Gelen Evrak servisine elden ya da posta yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=23Subat2014_Sinav_Giris_Bilgileri14.01.2014

21 Aralık 2013 tarihinde sınava girerek başarılı olan öğrencilerimiz, prim ödeme gün sayısına göre üst sınıf belge için 23 Şubat 2014 tarihinde yapılacak sınava girmek isteyenler, 20 Ocak 2014 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar önceden hak ettiği belgenin bedeli olarak 413.- TL’yi Genel Müdürlüğe ait Ziraat Bankası kurumsal tahsilat programı aracılığı ile yatırmaları gerekmektedir. Detay duyuruya aşağıdaki link ile ulaşabilirsiniz; http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=23subat_yukseltme_sinavi_duyurusu09.01.2014

21 Aralık 2013 Tarihinde Yapılan İşyeri Hekimliği Ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Sorularına Yapılan İtirazlar sonuçlandı. "C" Sınıfında 4, "B" Sınıfında 0, "A" Sınıfında 4 soru iptal edildi. İptal edilen sorular ile ilgili duyuruya http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=21aralik_itiraz_duyurusu linki ile ulaşabilirsiniz.25.12.2013

SINAV İLE İLGİLİ İTİRAZLAR ·Adaylar; sınav sorularına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarınınhttp://www.meb.gov.tr ve http://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne yapabileceklerdir. · Adayların sınav sorularına itiraz başvuruları, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün Ziraat Bankası Emek Şubesindeki TR 85 0001 0007 6540 5083 1150 07 IBAN Nu’lı hesabına itiraz edilecek her bir soru için 10 TL (KDV dahil) “sorulara itiraz ücreti” adı altında yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir. Başvuru adresi ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Evrak Servisi İnönü Bulvarı No:42 Emek-ANKARA’dır.06.12.2013

Milli Eğitim Bakanlığına yapılacak olan sınav başvuruları 08.12.2013 Pazar günü saat 24’ e kadar uzatılmıştır.28.11.2013

Sınav başvuruları bütün adaylar için 06.12.2013 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.20.11.2013

21 Aralık sınavı hazırlık çalışması için 1 Aralık 2013 (Pazar) günü Bostancı Prenses Hotel de toplanıyoruz. Kursiyerlerimiz dışında katılım kabul edilecektir. Katılmak isteyenler bizimle irtibata geçebilirler. ( B ve A ya sınavına girecek adaylar da katılabilir )11.11.2013

21 Aralık Sınav Duyurusu; 35 (otuzbeş) TL KDV dahil sınav ücretini 22 Kasım-03 Aralık 2013 tarihleri arasında yatırılması ve sınav başvurusunu 22 Kasım-03 Aralık 2013 tarihlerinde adayın son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafını tarattıktan sonra http://www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden yapacaktır. Tüm katılımcılara şimdiden başarılar diliyoruz. Duyuru detaylarını aşağıdaki linkten takip edebilir siniz. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?11.10.2013

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.10.2014 tarihinde yayınlandı. Bir üst sınıflara geçiş hakkı için pirim zamanları ve şartları, tehlike sınıfına göre hizmet süreleri, teorik eğitim devamsızlık süreleri gibi bir çok konuda radikal değişiklikler yapıldı.
Eski ve yeni yönetmelik farkını aşağıdaki linkten görebilirsiniz.
http://www.reformakademi.com/dokuman/11-10-2013-revize.docx10.10.2013

“23 Kasım 2013 Tarihinde Yapılması Gereken İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının Ertelenerek Söz Konusu Sınavın 14 Aralık 2013 Tarihinde Yapılması Hakkında Duyuru Genel Müdürlük Tarafından 10.10.2013 Tarihinde Yayınlandı.” Sınav İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana merkezlerinde yapılacak. Duyuru Detaylarına http://www.csgb.gov.tr linki ile ulaşabilirsiniz.02.08.2013

6331 sayılı İSG Kanununda, 6495 sayılı Torba Kanunla yapılan değişiklikler Resmi gazetede yayımlanmıştır. Yayınlanan bu değişiklik ile birlikte Biyolog unvanına sahip olanlar ile Mimarlık Fakültesi (Peyzaj Mimarları, İç Mimarlar, Şehir Planlama .....) mezunları da iş güvenliği uzmanı olabilecek.TÜMÜ

EĞİTİM PROGRAMLARI


EĞİTİM
ADI
EĞİTİM
SAATLERİ
GÜN
UZAKTAN EĞİTİM BAŞLANGIÇ
UZAKTAN EĞİTİM
BİTİŞ
ÖRGÜN EĞİTİM BAŞLANGIÇ
ÖRGÜN EĞİTİM BİTİŞ
SON BAŞVURU TARİHİ
İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ
15:00 - 20.45
Hızlandırılmış Akşam
29.12.2014
12.01.2015
13.01.2015
27.01.2015
26.12.2014
Kayıt
3 T RİSK DEĞ. ÇALIŞTAYI
09.00- 14.45
HAFTA İÇİ SABAH
23 ARALIK 2014
25 ARALIK 2014
22.ARALIK 2014
Kayıt
C sınıfı iş Güvenliği Uzmanlığı
09.00- 14.45
(Hız. hafta içi sabah)
17.12.2014
31.12.2014
02.01.2015
22.01.2015
DOLDU
Kayıt
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
15:00 - 20.45
(Hızlandırılmış Akşam)
01.12.2014
15.12.2014
16.12.2014
30.12.2014
DOLDU
Kayıt
C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI
15.00- 20.45
(HIZLANDIRILMIŞ AKŞAM)
29.12.2014
12.01.2015
03.01.2015
27.01.2015
26.12.2014
Kayıt
C Sınıfı İSG Uzm. Hazırlık Kampı
15:00 - 20.45
Hafta Sonu (Akşam)
KAZANDIRMA
GARANTİSİ
13/14.12.2014
20/21.12.2014
DOLDU
Kayıt
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
15:00 - 20.45
(Hızlandırılmış Akşam)
16.12.2014
30.12.2014
31.12.2014
14.01.2015
12.12.2014
Kayıt
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
09:00 - 14.45
Hafta Sonu (Sabah)
14.11.2014
28.11.2014
29.11.2014
17.01.2015
DOLDU
Kayıt
Kayıt
Copyright © 2013 REFORM AKADEMİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ve İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ
Tüm Hakları Saklıdır.